Remittera till oss

Remittera Vi tar dagligen emot patienter via remiss/rekommendation från andra vårdgivare. Du som vårdgivare kan remittera dina patienter till oss genom att kontakta oss. Vi har ofta korta väntetider. Du kan antingen boka en tid direkt för din patient online eller be patienten kontakta oss. Nedan kan du läsa mer om vilka undersökningar du kan remittera patienter till. Inom en vecka får du remissvar skickat till dig per post/email.
Kalender

Remittera till muskuloskeletalt ultraljudsundersökning, (MskUL) läs mer>
Smärtkonsultation, läs mer>
Undersökning/Second opinion, läs mer>