Behandling av axel/skuldra

axelsmärtaDagligen utsätts du för olika typer av kroppsbelastning. Genom att bygga upp en fysik som är mer anpassad för denna typ av belastning kan du minska risken för att drabbas av smärta och skador. En hel del besvär kring axeln/skuldran kan komma av att man helt enkelt är för svag i vissa muskelgrupper. Därigenom får andra muskelgrupper arbeta för hårt, man har en s.k. muskulär obalans. Detta leder till en funktionell svaghet, vilket i sin tur kan leda till besvär. En annan vanlig orsak till axelbesvär är trauma. På Specialistgruppen kan vi hjälpa dig med allt ifrån förebyggande träning för att om möjligt undvika en skada till behandling när skadan uppkommit och rehabilitering efter skadan.

Beskrivning av axeln, läs mer >

Nedan följer några axel/skulderbesvär:

Frusen skuldra eller Frozen Shoulder, läs mer >
Impingement (inklämningssymptom) i axelleden, läs mer >
Musarm, läs mer >
Kalender