Arvid Ottosson

Arvid-OttossonArvid Ottosson, leg naprapat. Har arbetat som naprapat i 20 år och har förutom att drivit klinik i många år även tidigare arbetat som konsult på smärtklinik samt även va­rit involverad i multidiciplinär rehabilitering samt rehabutredningar vid Nacka sjukhus. Han undervisar i klinisk naprapati på Naprapathögskolan i Stockholm. Arvid har även som naprapat varit verksam inom idrotten under många år och är Certified Sportsmedicine Therapist(CST) och har suttit i medicinska kommittén inom Svenska Parasportförbundet (Svenska Handikappidrottsförbundet). Han har även ingått i det medicinska teamet för svenska truppen i vid flera Paralympics, bl.a. Sydney, Aten, Bejing, Vancouver, London samt Sochi.