Specialistgruppen pratar på den årliga konferensen som anordnas av Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin!

Specialistgruppens naprapat Martin Asker har blivit inbjuden att presentera sin forskning med inriktning på skulderbesvär hos unga handbollsspelare i Linköping 7-8 maj. Martin är doktorand på Musculoskeletal and Sports Injury Epidemiology Center vid Karolinska Institutet där han fokuserar på prevention av skulderbesvär hos unga elitsatsande handbollsspelare. Studien där mer än 400 spelare deltar förväntas vara klar sommaren 2016. Idrottsmedicinskt vårmöte linköping 7-9 maj 2015

Idrottsmedicinskt vårmöte linköping 7-9 maj 2015

Behandling av höft/ljumskbesvär

Höft/ljumskbesvärDagligen utsätts du för olika typer av kroppsbelastning. Genom att bygga upp en fysik som är mer anpassad för denna typ av belastning kan det minska risken för att du drabbas av smärta och skador. En hel del besvär kring höften kan komma av att man helt enkelt är för svag i vissa muskelgrupper. Därigenom får andra muskelgrupper arbeta för hårt, man har en s.k. muskulär obalans. Detta leder till en funktionell svaghet, vilket i sin tur kan leda till besvär. På Specialistgruppen kan vi hjälpa dig med allt ifrån förebyggande träning för att om möjligt undvika en skada, till behandling när skadan uppkommit samt rehabilitering efter skada.

Höftleden, läs mer>

Några av de diagnoser vi vanligen undersöker/behandlar runt höften:

Höftartros, läs mer >
Höftimpingement/FAI, läs mer >
Ljumskbesvär, läs mer >
Kalender